פרסומים וחדשות

פרישה ממשא ומתן בסמוך למועד שנקבע לחתימת ההסכם

פרסומים וחדשות >>

 

נדחיתה תביעה נגד חברת ג'וס טיים ומנהליה, שיוצגו ע"י עו"ד און תבור.

בין הצדדים התנהל מו"מ להתקשרות בהסכם. לאחר שנקבעה פגישת חתימה, הודיעה חב' ג'וס טיים על חזרתה מהמו"מ ועל ביטול פגישת החתימה.

התובעת טענה, כי מאחר ובין הצדדים התגבשה טיוטה סופית ונקבעה פגישת חתימה, יש לראות את ההסכם כהסכם קיים ויש לאכפו.

בית המשפט קיבל את עמדת הנתבעים, לפיה ולמרות שהנתבעים ביטלו את פגישת החתימה על הסכם ונמנעו מלהתקשר על פיו, הוכח מתוך התכתבויות הצדדים, מהתנהגותם ומנסיבות המקרה, כי רק חתימת ההסכם היא האקט המגבש את גמירות הדעת בין הצדדים.

 

לעיון בפסק הדין המלא לחץ כאן

 

חזרה

נ. תבור - משרד עורכי דין ונוטריון
היצירה 3 (בית שאפ) רמת גן
טלפון: 03-7518925
פקס: 03-7518125
tavor(at)tavor-law(dot)co(dot)il :E-mail