דיני חברות

המשרד מעניק יעוץ מקיף ומלא בנושאי תאגידים, חברות, עמותות, שותפויות, בעלי עניין, נושאי משרה וכיוצב', לרבות ליווי ויעוץ שוטף לפעילות העסקית השוטפת, טיפול ברשם החברות, העמותות והשותפויות וייצוג משפטי בערכאות השונות בתביעות שעניינן בדיני חברות, שותפויות וכו'.

בין היתר, למשרדנו נסיון רב בנושאים שלהלן:

הקמה ורישום של חברות, שותפויות ועמותות.

עריכת הסכמי מייסדים.

ליווי שוטף והכוונת התנהלות בעלי המניות ונושאי המשרה בתאגיד.

ניהול הליכים משפטיים, לרבות בתוך החברה (תביעה נגזרת וכו').

ייצוג בתביעות להרמת מסך ההתאגדות נגד בעלי מניות ונושאי משרה.

טיפול בהסדרים, הסכמים והסדרת סוגיות נוספות בין בעלי מניות בחברה.

עריכת הסכמי השקעה, הלוואה, צירוף בעלי מניות, דילול וכיוצב'.

פירוק וחיסול חברות, לרבות כינוס נכסים וכד'.

נ. תבור - משרד עורכי דין ונוטריון
היצירה 3 (בית שאפ) רמת גן
טלפון: 03-7518925
פקס: 03-7518125
tavor(at)tavor-law(dot)co(dot)il :E-mail