תמ"א 38

משרדנו מתמחה בטיפול בקידום ובליווי ביצוע של פרויקטים שעניינם בתמ"א 38, וזאת הן בפרויקטים בהם משרדנו מייצג את הדיירים והן בפרויקטים בהן משרדנו מייצג את היזם/הקבלן המבצע.

תמ"א 38 הנה תכנית מתאר ארצית, שנועדה בבסיסה לאפשר חיזוק מבנים קיימים, לרבות בתים משותפים שהוקמו לפני שנת 1980, שאינם עומדים בדרישות התקן לעמידות מבנים ברעידת אדמה, תוך קבלת היתרי בנייה לחיזוק מבנים וכן לתוספות בנייה, תוך קבלת הקלות מס ופטורים משמעותיים, וזאת כדי ליצור תמריץ לביצוע החיזוק.

התיקון לתמ"א 38 (תמ"א 38/2), הרחיב את היריעה ובהתאם לו, חלף חיזוק הבניין והוספת דירות למבנה הקיים, ניתן להרוס הבניין הישן ולבנות בניין חדש תחתיו (כבדומה לפרויקטים מסוג "פינוי-בינוי"), תוך חובה להוסיף מקומות חנייה לכל בעלי הדירות, בניית לובי מודרני וממ"ד בכל דירה.

התיקונים הנוספים שנערכו לתמ"א 38, הרחיבו את גדר ההקלות ליזמים ולבעלי הדירות כאחד.

באופן זה, זכאים בעלי הדירות לקבל דירה חדשה בבניין חדש לחלוטין, להשביח באופן ניכר את דירתם ולהינות ממגורים בבניין חדש ומודרני, וזאת ללא כל הוצאה כספית, שכן כל התשלומים והעלויות, המיסים והאגרות הכרוכים בעסקה לרבות אלו החלים על בעלי הדירות (כגון מס שבח, היטל השבחה, שכ"ט בא כוח הדיירים וכיוצב'), משולמים ע"י ועל חשבון היזם/הקבלן עמו התקשרו בעלי הדירות. במהלך בניית הבניין החדש, מפונים בעלי הדירות מדירותיהם למגורים בשכירות, המשולמת ע"י היזם/הקבלן עמו התקשרו.

להלן מספר דוגמאות לפרויקטים בהם מטפל וטיפל  משרדנו (הן במסגרת ייצוג הדיירים והן בסגרת ייצוג החברה היזמית) :

 

פרויקט תמ"א 38(2) - הריסה ובינוי - רח' תרע"ד 10, ר"ג

פרויקט תמ"א 38(2) - הריסה ובינוי - רח' תרע"ד 14, ר"ג

פרויקט תמ"א 38(חיזוק) - רח' ראש פינה בר"ג

פרויקט תמ"א 38(חיזוק) - רח' מגיני נגבה בהרצליה

פרויקט תמ"א 38(2) - הריסה ובינוי - רח' הצלע בר"ג

פרויקט תמ"א 38(חיזוק) - רח' כנפי נשרים בר"ג

ייצוג הדיירים בפרויקט תמ"א 38(2) - הריסה ובינוי - ברח' עטרות 15 בר"ג

ייצוג היזם בפרויקט תמ"א38(2) - הריסה ובינוי -ח' היד החזקה 3 בר"ג

ייצוג הדיירים בפרויקט תמ"א 38(חיזוק) - רח' מהר"ל  8 בת"א

ייצוג הדיירים בפרויקט תמ"א 38(חיזוק) - רח' קק"ל 32 בפ"ת

 

ראה/י גם -  המדריך לתמ"א 38 לבעל הדירה הזהיר

 

 

 

 

נ. תבור - משרד עורכי דין ונוטריון
היצירה 3 (בית שאפ) רמת גן
טלפון: 03-7518925
פקס: 03-7518125
tavor(at)tavor-law(dot)co(dot)il :E-mail